Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, jako współorganizator 3.Krwiobiegu Warszawa dofinansował druk materiałów promocyjnych. Dzięki temu zaangażowaniu mogliśmy przygotować dla wszystkich uczestników biegu: plakaty, dyplomy, puchary, itp.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to nie tylko wsparcie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach tego sportowego wydarzenia. To również współpraca na wielu innych płaszczyznach wspierających drugiego człowieka w potrzebie, m.in.: współfinansowanie i finansowanie projektów Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz seniorów, dzieci, młodzieży, osób bezrobotnych.