PCK

  • Polski Czerwony Krzyż to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce
  • Jest to organizacją, która kształci, rozwija i aktywizuje ludzi poprzez pracę na rzecz potrzebujących, uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocję idei niesienia bezinteresownej pomocy.
  • Polski Czerwony Krzyż jest organizacją nowoczesną, dynamiczną i inspirującą. Skutecznie wypełnia swą misję głównie dzięki pracy członków i wolontariuszy. Cieszy się uznaniem w oczach Partnerów zewnętrznych oraz szerokiej opinii społecznej.
  • Podstawowe zasady PCK to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

Adliner Marketing & Events

  • Jesteśmy agencją komunikacji marketingowej, liderem CSR-owych działań edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach.
  • 20 lat na rynku i doświadczony zespół specjalistów czyni nas stabilnym i bezpiecznym partnerem biznesowym
  • Od 2006 w ramach działań pro-bono udzielamy wsparcia marketingowego różnym fundacjom i projektom charytatywnym min.: Fundacja Wiewiórki Julii, Fundacja Mam Marzenie, Fundacja Spartanie Dzieciom, Fundacja Zdrowa Rodzinka, Lions Club International.

Jesteśmy również inicjatorem wielu akcji / kampanii społecznych, edukacyjnych i charytatywnych min.: Stop Biernemu Paleniu, Bieg Serca – Każde okrążenia ma znaczenie, Dzień troski o Środowisko.