Patroni honorowi

Dziękujemy Wojewodzie Mazowieckiemu za objęcie Patronatem Honorowym naszej imprezy.


Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego za objęcie Patronatem Honorowym naszej imprezy.


Dziękujemy bardzo Burmistrzowi dzielnicy Warszawa Żoliborz za objęcie Patronatem Honorowym i udostępnienie terenu na potrzeby realizacji naszej imprezy.