Patroni Honorowi

Dziękujemy Wojewodzie Mazowieckiemu za objęcie Patronatem Honorowym naszej imprezy.


Dziękujemy bardzo Burmistrzowi dzielnicy Warszawa Żoliborz za objęcie Patronatem Honorowym i udostępnienie terenu na potrzeby realizacji naszej imprezy.


Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego za objęcie Patronatem Honorowym naszej imprezy.