Lokalizacja Biegu

  • Miejscem imprezy będzie teren przy Centrum Olimpijskim (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4)
  • Trasy biegowe będą przebiegać utwardzonymi ścieżkami leśnymi
  • Lokalizacja miasteczka biegowego na terenach zielonych, dużo miejsc do parkowania i brak konieczności wyłączania z ruchu ulic i ciągów komunikacyjnych to najważniejsze zalety tej lokalizacji.
  • link do trasy biegu https://earth.app.goo.gl/knrke

Dziękujemy bardzo Burmistrzowi dzielnicy Warszawa Żoliborz za udostępnienie terenu na potrzeby realizacji naszego wydarzenia. 

Lokalizacja biegu