Zapisy na bieg są dostępne na stronie elektronicznezapisy.pl

Bezpośredni link do imprezy http://elektronicznezapisy.pl/event/2773

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA (pełne informacje w REGULAMINIE)

1. Zgłoszenia do Biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl. Bezpośredni link do formularza znajduje się w zakładce „Zapisy na” stronie www.krwiobiegwarszawa.pl.

2. Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 12 czerwca 2018r. do godziny 15:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc zgłoszenie będzie również możliwe w Biurze Biegu w dniu imprezy w godzinach 8:00 – 10:30. ‘

3. Za zgłoszenie uważa się:
a. dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w (BB),
b. dostarczenie podpisanego/potwierdzonego elektronicznie Oświadczenia: o zapoznaniu się z Regulaminem Biegu, o stanie zdrowia i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i zgodzie na wykorzystanie wizerunku,
c. uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).Wypełnienie zgłoszenia przez Internet, ale niezakończenie go przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.

4. Limit uczestników we wszystkich Biegach wynosi 600 osób. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu oraz wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń bądź zwiększenia ilości pakietów startowych.

5. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi (podana opłata od 1 osoby):
a. „Pakiet Uczestnicy Indywidualni dla dystansów Mały i Duży KrwiObieg”
wysokość opłaty startowej przy zapisaniu się na bieg i dokonaniu opłaty:
• do dnia 10 maja 2018r. – 40zł
• do dnia 31 maja 2018r. – 50zł
• po 1 czerwca 2018r. – 60zł
Przewidziana maksymalna liczba pakietów – 250 pakietów
b. „Pakiet Uczestnicy Indywidualni dla dystansu Mały KrwiObieg Nordic Walking” wysokość opłaty startowej przy zapisaniu się na bieg i dokonaniu opłaty:
• do dnia 10 maja 2018r. – 35zł
• do dnia 31 maja 2018r. – 40zł
• po 1 czerwca 2018r. – 45zł
Przewidziana maksymalna liczba pakietów – 50 pakietów
c. „Pakiet Honorowi Dawcy Krwi” – jest dedykowany Honorowym Dawcom Krwi (na podstawie legitymacji HDK) dla wszystkich biegów zasadniczych wysokość opłaty startowej bez względu na termin zapisu i dokonania opłaty wynosi – 30zł. Podczas odbioru pakietu HDK zobowiązani są przedstawić legitymację w biurze zawodów. Przewidziana maksymalna liczba pakietów – 150 pakietów
d. „Pakiet Krwinki” – wszystkie biegi dla dzieci – wysokość opłaty startowej przy zapisaniu się na bieg i dokonaniu opłaty bez względu na termin zapisu wynosi – 10zł. Przewidziana maksymalna liczba pakietów we wszystkich biegach dla dzieci – 150 pakietów

6. Opłatę za pakiet startowy należy uiścić na jeden z sposobów:
a. w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem systemu płatności internetowych przelewem internetowym na konto główne Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża: Millennium Bank 17 1160 2202 0000 0003 1745 6763 z dopiskiem: Pakiet startowy „nazwa pakietu, imię i nazwisko” np. Pakiet startowy Mały KrwiObieg Nordic Walking, Jan Kowalski
b. w przypadku osób zapisujących się w dniu biegu (o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany wcześniej) opłaty będzie można dokonać w biurze tylko w formie gotówkowej